, הדפסה

Shabbat-Sabbath-Prayer-Kavanot-Kavanah-Ki-Tisa -11 Sochatchov: " 6 ( 31:15)." " , , , . . . , , , . ( Sochatchov Mishmuel)

Share/Save/Bookmark