, , , Ahavah , הדפסה
נכתב ע"י Machberes Avodas Hashem   

Prayer-Shemah-Parsha-Shemot-Kavanah " ," ! , "( 01:09)." ? , , " ! ? , , " ''". . " ", . , , . ( )

" , , , , ." . : . , ' , , , , , .

Kavanah , " , , , ".

Share/Save/Bookmark