Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

רכישת התורה 48: רמח"ל: Hachaim דרך Eitz XIV הדפסה דוא
נכתב ע"י Machberes Avodas Hashem   

Derech Eitz Hachaim עכשיו מאז התרופה העיקרית טמונה ידו של האיש ולא ביד של מלאכים, אנחנו יכולים להיות בטוחים כי הוא המהות של כל הבריאה להסיק כי זה לבדו הוא התכלית שלשמה נברא האדם, ו הפעילות שבה הוא צריך להקדיש את עצמו.

אז זה היה מההתחלה, כאשר אלוהים, "והניח אותו בגן עדן לטפח אותו ולשמור עליו (בראשית 2:15)," אשר מצור שלנו ז"ל הסביר כמתייחס אל ושליליות מצוות עשה. כולם היו להתבצע במצב מנוחה זו, ללא מאבק פנימי, כמו חכמינו הסיקו מן השורש של המילה משמעות, "והוא הניח אותו." רק אחרי האיש חטאו היה שהוא ללכת לאורך שני נתיבים אחרי שני שונות המדריכים, כמו חז"ל לנסח את זה: "אוי ואבוי לי מן הבורא, שלי אלי מן הדחף שלי (ברכות 61a)."

ברור לך, אז, כי כל אדם עושה שירות של אלוהים, הוא עושה למטרה שלשמה הבורא ברא אותו; כל השאר נעשה מתוך ציות מאשים נחש, אשר נהנה הקליטה שלו בנושאים אחרים, עם צפה לשמירה רחוקים בוראו ידי להסיח את דעתו מן השירות שלו.

האיש נענש בכך לסבול מצב זה, כפי שאנו רואים, "ואת תעבדון את אלהים אחרים (דברים 11:16)," אדם הוא הוביל לאורך הנתיב בו הוא מבקש ללכת, מאחר שהוא במקור בחרה כדי לשמוע את הנחש, את פסק הדין ביטא עליו היה שהוא לא צריך להיות חופשי מעול שלה אבל לסבול את זה כל עוד זה שנגזר עליו. זו הגזירה, "מאת בזיעת שלך תאכל לחם (בראשית 3:19)," מייצג את הגרוע מכל צורות של עינוי הנפש אשר הכמיהה היא עדיין המקור שלה. (רמח"ל, דרך XIV Eitz Hachaim)

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com