Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

ההגדה: כרפס ששת: הרב קוק המשך הדפסה דוא

Haggadah יתוכתבו שהוכנו על ידי אנה בלר: אז הרב קוק מסביר כי הסימן החזק ביותר של חופש מאכילת הוא ירק, אפילו יותר ירקות טבולה במלח. למה?

מאחר הגמרא תמיד אומר כי ירקות עלייה הרעב שלך. אז בביתו של הרב, כל אימת שהם פרצו, הם לא היו אוכלים ירקות, כי הגמרא אומרת שהם להגביר את התיאבון. זה לא ממלא אותך באותו אופן, אתה מוצק בתוך משהו מכם. במונחים הגמרא הם צריכים ליצור יותר סיפוק. צריך להיות קיום מתמדת.

לכן אם אתם אוכלים משהו מלוח אתה לא יכול פשוט להפסיק, עליך מים או משהו אחרי אכילת משהו מלוח. מה אנחנו עושים, אנחנו לוקחים ירק זה יעשה אותי רעבה לקחת מלח אשר יגרום לי צורך יותר. אני לוקח את הירקות טובלים במלח שזה. אני חופשי, כך גם דברים כי מכריחים אותי לאכול יותר, אני חופשי גם על זה. תחושה של חופש היא בכך. זה כרפס.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com