לירות 2: כוח מאגי של אהבה הדפסה

חז"ל לימדו כי כאשר אחד עושה תשובה מתוך פחד, הוא יכול להפוך את חטאי מכוונת שלו לתוך טעויות, אשר דורשים רמה נמוכה יותר של סליחה. עם זאת, כאשר אחד חוזר לאלוהים באהבה ורצון להיות קרוב לתקן כל נזק למערכת היחסים,

הוא בעצם הופך את חטאי מכוונת שלו למעשים ראויים. (יומא 86b).

מחצית השקל הוא הסביר "הגאולה Kofer Nafsho -" הנפש. זה יכול לשמש כביטוי של רצון לשחזר את הקשר המלא בין הנפש לבין המקור שלו - אלוהים. כאשר מישהו מציע מחצית השקל שלו, מתוך כוונה להחזיר את מלוא העוצמה של הקשר עם אלוהים, הוא יכול להשיג תשובה מיי Ahavah - חוזרים באהבה - ובכך לשנות את חטאיו לתוך לגופו. (קהילת יעקב, לירות 2)

מצווה זו יש למלא באהבה ובהתרגשות שיש לו הזדמנות מלאה לשחזר את יחסיו עם האל. זוהי הכוונה לאדם בוודאי כאשר נותן מחצית השקל על פורים. אדם צריך להשתמש שבת שקלים להתמקד באהבת אלוהים, והערכה ההזדמנויות המוצעות על ידי אלוהים כדי לתקן נזק למערכת היחסים.

Share/Save/Bookmark