ט"ו בשבט - יום 12 הדפסה

Olive Tree Deuteronomy 20:19: "בעת מצור עיר ימים רבים כדי מלחמה נגד זה לתפוס אותה, לא להרוס את העצים שלו מתנדנדת על ידי גרזן נגדם, עבור ממנו תאכל."

החוק נגד הריסת עץ נושא פירות לא חלות רק במהלך המלחמה; (מכות 22a): "אסור תמיד להרוס עץ פרודוקטיבי."

אנחנו חייבים להשתמש ט"ו בשבט לתקופה כדי לסקור פעולות, הפוטנציאל שלנו, לימוד ותפילה, אנחנו לא יכולים להרוס או להרוס כל דבר פרודוקטיבי. אנחנו לא יכולים לבקר נזק המאמצים הללו, כי יש, אפילו רק את הפוטנציאל, לשאת פרי. (Machberes עבודת השם)

Share/Save/Bookmark