Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

תהילים 27: תשוקה ואהבה הדפסה דוא

Prayer שאלתי את האדון דבר אחד -
זה מה שאני רצון!
אני רוצה לחיות בבית של אלוהים כל ימי חיי,
כך אני יכול להביט הפאר של האדון
ולהרהר ברקתו. (פסוק 4)

אנשים לא ממש אוהב את הכסף עבור הכסף לא אוהב אותנו. הוא נע במהירות מאדם אחד למשנהו. אדם רצונות כסף, בגלל שהוא אף פעם לא יהיה מספיק. (הרב מאיר M'Apta)

דוד המלך אינו מתאר רצון כי לא יכול להיות מרוצה. הוא לא מדבר על משהו שלא ייתן לו תחושה של אהבה. הוא יכול לומר בביטחון כי "זה מה שאני תשוקה", ותמיד יהיה, כי כאשר יש לנו הזדמנות "להביט הפאר של האדון ולהרהר ברקתו" נתנסה האהבה של אלוהים עבורנו.

המחויבות אהבה עמוקה, כי אלוהים יש לנו ביטוי בפסק הדין של ראש השנה, כאשר הוא מצהיר כי אנחנו, וכל מה שאנחנו עושים, זה חשוב לו. אנו חווים את אהבת אלוהים על ראש השנה ויום כיפור, אנו יכולים לדעת כי רצונות שאנו חולקים עם דוד, בהחלט נותן לנו תחושה של סיפוק והנאה.
Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com