Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

שיר חלק ט"ז שירים ha-שמונה: 27 לספירת הדפסה דוא

Song of Torah הרבנים אמרו: התורה היא אמרה שיש פיות רבים כי התלמידים שלה לכפות את רצונם על בני של העולם העליון (כגון יהושע הזמנת הבן לעמוד בשקט, או אליהו קורא את האש מן השמים) ו ב היצורים של עולם תחתון (באמצעות פסקי ההלכה שלהם). (שיר השירים רבה 1.2:5, פרק שמיני)

התורה היא גם העצמת אחריות עצומה. הרבנים לתאר את העוצמה של סטודנטים של התורה כדי לכפות את רצונם על שני העליון בעולמות התחתונים. עם זאת, הכוח שמגיע האחריות להבין שכל מה שאנחנו עושים, ההחלטות שאנו מקבלים, ואף התורה שלנו מחשבות השפעה הן העליון בעולמות התחתונים.

צריך להעריך את הכוח כי הוא פוטנציאלי שלנו כאשר אנו לומדים תורה, כך שנוכל לנצל את מלוא היתרונות של המציע תורה כל. עם זאת, עלינו להיות מודע כל הזמן האחריות שבאה עם הכוח הזה.

כאשר אנו לומדים רעיון חדש יש לנו הזדמנות לשתף את הרעיון השראה לאחרים. את הכוח לעורר אדם אחר היא ביטוי לכפות את רצוננו על העולם התחתון. כשאנחנו בהצלחה השראה לאחרים כדי ללמוד עוד או כדי להגיע גבוה יותר עבור חיבור לאלוהים, אנו יוצרים השפעה כל כך חזקה שהיא משפיעה על העולמות העליונים.

אנו צריכים להיות מודעים לכוחה של שיתוף תובנה; עבור עלינו להציג את המחשבה עם ותשומת לב לאופן שבו אנו לנסח במילים שלנו, כך שהם יהיו השראה. זה האחריות שלנו.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com