Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

שיר חלק ט"ז שירים ha-חמש: 24 לספירת הדפסה דוא

Shir Hashirim "תני לו לנשק אותי - Yishakeini - מנשיקות פיו." תן לו זרוע אותי; לתת לו לטהר אותי; לתת לו זכר אותי לצרף אליו. "תן לו הם אותי," לעומת, "הם היו חמושים - noshkei - עם קשתות, וגם יכול להשתמש הן ביד ימין ועל שמאל (אני הימים דברי 12:2). "

רבי שמעון בר נחמן אמר: דברי תורה ניתן לדמות נשק; רק כנשק משמש את בעליו בזמן הקרב, כך דברי תורה לשרת היטב את כל העבודה אשר להם את כל צרכיהם. רבי חנה בר אחא נובע מכאן, "בוא גבוהה בשבחו של האל להיות הפה שלהם, ועל פיפיות חרב שתי בידם (תהלים 149:6)." כשם הקיצוצים חרב משני הצדדים, כך התורה מעניק חיים גם בעולם הזה ובעולם הבא. (שיר השירים רבה 1.2:5, חלק חמישי)

רבי שמעון לוקח ביטוי של אינטימיות, "תני לו לנשק אותי," ואת קוראת את זה כמשהו לכאורה שונה בהרבה, "תן לו זרוע אותי."

רבי שמעון לא פשוט לתאר חרב, אבל, "החרב שלי, הנשק שלי," זה הופך להיות שלוחה של היד שלי. הוא משווה את התורה כדי אינטימי הקשר בין החייל את נשקו. אנו חייבים לעמול בתורה, כך הלמידה שלנו נעשית הרחבה טבעית של היד שלנו, היא הופכת התורה שלנו, תמיד מוכן לעזור לנו קרבות החיים של השכר.

רבי אחא דרישות אפילו יותר של לימוד תורה שלנו. אינטימיות אמיתית עם התורה אפשרית רק עם ההכרה כי התורה כתובות הן את העולם הזה ואת העולם הבא. הוא מדבר אלינו על איך כמעט להתמודד עם החיים כפי שאנו מכירים אותו, אפילו כפי שהוא מטפל גם חיי נצח. אנו חייבים לעמול בתורה; לעבוד כדי להבין איך זה כתובות משני העולמות. אנחנו חייבים לעבוד על החלת חוקיה ואת החוכמה בעולם הזה, והמאמץ להפיק את לקחיו לפיתוח חיי הנצח שלנו. אנחנו חייבים לעשות את שניהם, "חרב פיפיות שני," על מנת התורה כדי להיות תמיד מוכן לעזור לנו להתמודד עם קרבות של החיים; הגשמי לרוחני.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com