Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

שיר שירים XIII-ha: חלק רביעי: לספירת 13 הדפסה דוא

Shir Hashirim איך את סוגיית הפקודה מפיו של הקדוש ברוך הוא? רבי שמעון בר יוחאי לבין הרבנים הסביר את זה בצורה שונה. רבי שמעון בר יוחאי אמר: זה מלמד אותנו כי הדוחות ויצא מ יד ימין של אלוהים ביד שמאל של ישראל הלכו ימינה בסיבוב המחנה של ישראל, חזר יד ימין של ישראל ביד שמאל של אלוהים, והוא קיבל אותו בידו הימנית חקוקה אותו על הלוח , ואת הצליל של זה הלך מקצה אחד של העולם לקצה השני, כדי לאשר את מה הפסוק אומר, "את קולו של אלוהים hews מתוך להבות אש (תהלים 29:7)." (שיר השירים רבה 1.2:2, חלק רביעי)

מימין היד של אלוהים שמאלה מצד ישראל מתאר אלוהים וישראל זה מול זה. של דבר אלוהים הלך כל ימות ישראל, עד שהיה על זכותם; אלוהים נשאר. אלוהים, אם אפשר לומר כך, לקח חזרה את המילה מישראל בתור הוא קיבל אותו בחזרה אליהם, ורק לאחר דבריו עבר בישראל הוא לחרוט את המילים על הלוחות! מילים חקוקות על הלוחות היו דבריו של אלוהים רק כאשר ישראל קיבלה אותם.

התורה היא לא רק מה שאלוהים מלמד: זה מה שאנחנו עושים עם התורה; איך אנחנו מיישמים את תורתו שלו לחיים למצבים חדשים.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com