Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

שיר שירים XI-ha: חלק שני: למידה לשיר את התורה: 1 לספירת הדפסה דוא

Song of Songs למדנו: אמר רבי עקיבא: "חלילה מאף אחד בישראל מחלוקת כי שיר השירים הופך בידיו טמא (הרבנים קבעו כי המגילות של התנ"ך צריך לעבד את הידיים טמא, כדי למנוע מהם מטופל לא מכובדת. לגבי שיר השירים, לעומת זאת, חלק טוענים כי היתה מחלוקת), עבור העולם כולו קיים רק, אם אפשר לומר כך, על היום שבו שיר השירים ניתנה אותו. מדוע כך? בגלל כל כתבי הקודש הם, ואת זה הוא קודש הקודשים. (שיר השירים רבה 1.1:11, חלק שני)

ביום שני בלילה של פסח אנו מתחילים לספור את העומר, 49 צעדים לקחת אותנו מפסח עד שבועות, יום של ההתגלות בהר סיני. רבי עקיבא הוא מזכיר לנו שאלוהים מתייחס התורה עצמה כמו שיר, ואת בדיוק כמו העולם קיים רק בזכות התורה, כך גם העולם קיים רק בזכות אלה להיות מסוגל לשיר את השיר של תורה, שיר השירים עם אותה שמחת תורה הם שרו על ידי אלוהים לישראל במעמד הר סיני.

ביום הזה, את הלילה הראשון של ספירת העומר, אנו מתחייבים לפעול במהלך הימים הקרובים 49 להצטרף שיר של התורה, את שיר השירים.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com