Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

שיר השביעי שירים ha-: חלק שלישי: המשורר השלם הדפסה דוא

Song of Songs "ואני מוחל לבי לבקש לחקור, latur-ve, על ידי החוכמה" קהלת 1:13). "" Latur, "יש גם תחושה של lehotir, לעזוב מעל. כאשר משורר כותב שיר אלפביתי, לפעמים הוא משלים האלפבית, ולפעמים הוא לא. אבל סולומון ביצע שיר אלפביתי ועוד חמש אותיות (חמש "מכתבים הסופי," או המקביל של חמש אותיות של שם אמו, בת שבע, או המקביל של "חמש" אותיות של שלמה [עם "חזקה Hei" הסופי ". "], כמו שכתוב," וזה השיר שלו, שירו, היה מאלף ("אלף" אפשר לקרוא "א ', כלומר את אלפבית) וחמש (מלכים א 5:12)," כאילו לומר, מה נותר מעל, "ש.י. uro," (כמו "שירו,") מ האלפבית היה חמש.

ולא היה זה רק דברי תורה, כי שלמה חיפשו, אבל כל זה נעשה תחת השמש: למשל, איך להמתיק חרדל, איך להמתיק lupines. הקדוש ברוך הוא, אמר סולומון: "אתה חיפשו את דברי התורה; אני נשבע שאני לא לעכב את שכרך. הנני לגרום להשראה אלוהית לנוח על לך;. "מיד, האלוהית השראה נחה עליו והוא מורכב אלה שלושה ספרים משלי, קהלת, ואת שיר השירים. (שיר-ha שירים רבה 1:1.7 חלק שלוש)

הדרך היחידה כי שלמה היה מסוגל להלחין שיר אלפביתי להשלים עם של שלה בתוספת "חמש אותיות," משום שהוא חיפש את כל אשר נעשה תחת השמש, כולל מה היינו רואים חשיבות; "איך להמתיק חרדל, איך כדי להמתיק lupines. "

אני מאמין כי "פלוס", ואת משמעות "חוכמה" של חרדל מתוק, הם מה שאיפשר לו לקבל השראה אלוהית. זה היה חיפוש בלתי פוסקת שלו במשך יותר חוכמה כדי שיוכל להבין יותר את דברי התורה, "אתה חיפשו את דברי התורה," כי מוגבה אותו לרמה מעל ומעבר החוכמה כפי שאנו מכירים אותה, לרמה של חוכמה נוהלה ו שנוסח על ידי האלוהי השראה.

על מנת לזכות האלוהית פסח השראה גם אנו חייבים להיות מחויב לחלוטין לרעיון הזה של "יותר ויותר," הכל "תחת השמש", כדי להבין שאנחנו אף פעם לא יהיה מלא להיחשב למי "לחפש את המילים של התורה," עבור "יותר." עד ת נחפש אנחנו לא יכולים להיות מרוצים עם מה שלימדו; עלינו לחפש יותר. אנו חייבים לפנות את כל הלמידה שלנו, אבל בעיקר שיחות פסח שלנו ביטוי, עם תחושה שיש תמיד יותר, וכי שום דבר, שום פרט, הוא אפסי, אפילו, "איך להמתיק חרדל."

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com