Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

שיר השביעי שירים ha-: פרק שני: Explorer הדפסה דוא

Song of Songs "הלב של החכם מלמד את פיו, ויוסיף ללמוד על שפתיו (משלי 16:23)." "עם שפתיו," עברית, "אל", הוסיף סולומון ללמוד את דברי התורה מרוממת אותו, כפי שהוא אומר, "וגם פניתי לבי לבקש לחקור, latur-ve, על ידי החוכמה "קהלת 1:13)."

מה פירוש "latur-VE?" שלמה ביקש להפוך Explorer של חוכמה (לחקור את כל ההיבטים של התורה, או שהוא היה תמיד על המשמר מפני מישהו שממנו הוא יכול ללמוד, או, הוא ביקש חוכמה אחרים בנוסף ל כי התורה [Rashash]), כמו שכתוב, "והם נחקרו,"-VA yaturu, "הארץ (במדבר 13:21)." אם אדם לימד את הכתוב היטב, הוא נסע סלומון; אם אחד לימד את המשנה היטב, הוא הלך שלמה, כפי שהוא אומר, "וגם כדי לחקור חוכמה." (שיר-ha שירים רבה 1:1.7 חלק שני)

מדוע אנשים הולכים שלמה? מדוע המורים מומחה ללכת סולומון? הם הלכו בגלל שהוא Explorer ו! למרבה האירוניה, אנו משווים את "שלו" החקירות לזה של המרגלים הידועים לשמצה, אשר חזר מן "שלהם" החקירות עם הרוע דוח על ארץ ישראל!

מדרש זה הוא פונה אל דאגה רבים על הפיכתה של Explorer. במקום לומר חיפושי כי הוא מסוכן בגלל מה שקרה עם המרגלים, מדרש זה אומר לנו כי כאשר מחפשים חוכמה אנחנו צריכים לחפש את זה כמו אקספלורר.

בכל פעם שאנחנו יושבים בבית סדר פסח אנחנו צריכים להיות כמו אחד שמבקש חוכמה. הסברנו ב הקודם המדרש כי ניתן לזכות מיוחד לפסח האלוהית השראה שיאפשר לנו לבטא חוכמה נסתרת. מדרש זה לפתח את הנקודה, ואת אומרת לנו שעל מנת למצוא את החוכמה ואת התובנות כי הם בליבנו, אנחנו חייבים לפנות את סיפור פסח כמו מגלי ארצות. עלינו להתעמק בסיפור לגלות רמות חדשות של משמעות. אנחנו חייבים לחקור כל פרט בסיפור למצוא משהו שאף אחד לפני מצאה. אם אנחנו עובדים כדי לזכות האלוהית פסח השראה, החקירות שלנו יהיה מוצלח, ויהיו למנוע את הסיכונים שהובילו לנפילתה של המרגלים.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com