משלי כלים: היצר הרע הדפסה

Mishlei ". אם אחד indulges משרתו של הנוער, הוא יהיה בסופו של דבר להיות נשלט על ידי אותו (משלי 29:21)" בפסוק זה מתאר הקרב שלנו עם היצר הרע: תפקידו הוא להיות "משרתו של בני הנוער," לאתגר אותנו כדי לגדול, כדי להצביע על אזורים על מה אנחנו צריכים לעבוד. אולם אם אחד indulges זה "המשרת" מ - הנוער, "הוא יהיה בסופו של דבר להיות נשלט על ידי אותו."

זהו הפסוק מצוינת לשמור בהיכון על אחד לדקלם כאשר התחושה לערער על ידי היצר הרע שלו.
Share/Save/Bookmark