Your Feedback Matters


We hope you are enjoying The Foundation Stone™.
Please take a few moments to complete the survey
so that we can continue to improve our website.
Thank you for your time and support.

Take this surveyYour Feedback Matters


Please reconsider your decision.
A few minutes of your time will be
a great help and will allow us to make
The Foundation Stone™ even better.

Thank You!

Take this survey


Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

prev
next
תראה הכל
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
חדשות
prev
next
 • ברוך שם Kivod Malchuto השישי

  "מי מציע היצר הרע שלו מתוודה על חטאיו, יש כיבדה אותי בשני עולמות." (סנהדרין 43b) ביום כיפור א...

 • ברוך שם Kivod Malchuto V

  כל התקוות והשאיפות שלנו הן עבור אלוהים לחשוף את האחדות שלו הבריאה כולה, כאשר כולם יראו ולהודו...

 • ברוך שם Kivod Malchuto הרביעי

  "ויעקב קרא הבנים שלו, והוא אמר," לאסוף לשמוע. "כאשר ג 'ייקוב ביקש מהם לאסוף, הוא מתכוון פיזית...

 • שם ברוך Kivod Malchuto השלישי

  כאשר אנו מזכירים שם של אלוהים אנחנו מתארים את מה שאנחנו מוגבלים בני האדם יכולים להבין על אלוה...

 • שם ברוך Kivod Malchuto השני

  הרבנים אומרים, כאשר משה לשמים שמע את מלאכי השרת לומר לאלוהים, "יהי שם של הממלכה המפוארת שלו ל...

 • ברוך שם Kivod Malchuto

  אחד הפסוקים המפורסמים ביותר שאנו לדקלם כחלק שמע מופיע בתלמוד (פסחים 56) ו מדרש על החלק השבוע....

 • שמע: של מי הקול 3

  יש רגעים שבהם אנחנו מתפללים כאשר אנחנו לא באמת מרגיש כמו שאנו מדברים בקול המצטבר של כל הדורות...

 • שמע: 5: שקולו

  מדרש מפורסם אומר לנו יעקב, כאשר היה על ערש דווי, תכנן לחשוף את ילדיו איך ההיסטוריה יפתחו עד ס...

הרב ברויאר יוסף: יחזקאל ספר הדפסה דוא
נכתב ע"י Machberes Avodas Hashem   

Book of Ezekiel ה -3 של אייר הוא Yahrtzeit של הרב יוסף ברויאר (1882-1980). נולד סופי ברויאר, בתו הצעירה של הרב שמשון רפאל הירש והרב סלומון ברויאר, הרב מכן של פאפא, הונגריה. הרב הירש נפטר בשנת 1888 בפרנקפורט, בשנת 1890, כאשר הרב סלומון ברויאר נבחר לרשת אותו, והמשפחה עברה פרנקפורט. יוסף הפך תלמידו של אביו הוסמך על ידו בשנת 1903. הוא למד באוניברסיטאות של גיסן ושטרסבורג, מרוויח את הדוקטורט שלו בפילוסופיה, בכלכלה פוליטית בשנת 1905. בשנת 1911, נשוי הרב ברויאר ריקה אייזנמן של אנטוורפן. הוא הניח בעמדה הרבנית הראשונה שלו בשנת 1919, כאשר התמנה לרב של בית הכנסת קלאוס פרנקפורט של. בעקבות "ליל הבדולח" בנובמבר 1938, היגר הרב ברויאר ואת משפחתו לאנטוורפן, ולאחר מכן לפרק וושינגטון הייטס של מנהטן.

ספר יחזקאל חייב להיות למד יחד עם בספר ירמיהו. נהדר שליחים אלה של אלוהים היו מתמודדים עם המשימה של לעזור לאנשים להתגבר על תקופה טראגית של לאומי ריקבון והתפוררות. חי בארץ, אזרח של המדינה היהודית, קול חזק של ירמיהו היא שמעה ברחובות ירושלים בתאי של המקלט. מאמציו הגדולים לחלץ את האנשים שלו מציפורני המפתים שלה הם לשווא. בייאושו הוא מתמקד המקלט ואת המלוכה המבצר שהיה הופך סמלים הטרגי של צביעות ובוגדנות הרווחת היהודית במדינה. תקוותו היחידה של תרופה אפשרית של הסרטן הלאומי נמצא עם הגולה בבבל שבה המלך Yechonia ומנהיגי העם היהודי שהוגלה עשרה שנים לפני קריסת הסופי של יהודי המדינה. ירמיהו צופה לחזור לארץ ישראל לאחר הפסקה של שבעים שנה.

יחזקאל, שלו גדול עכשווי גלות בבל, התראות לאנשים שלו כדי להשפיע על מסוכנות הנובעת המולדת. הוא מתאר את מידת מפחיד של דמורליזציה החברתי והפוליטי שמאיים להתפשט על פני הקרקע של הגולה. הבידוד הרוחני הכולל רק מפני השפעות אלה יכול להציל את הגולה מ דומה לגורל. למשימה זו יחזקאל מקדיש האנרגיה הבלתי נלאית שלו כפי שהוא מכריז את התשואה הסופית של כל עם ישראל לאלוהים שלה ואת גובה הדרגתית סימולטני של כל בני האדם לאלוהים רצון הגורל שלה.

בבית באותו הזמן, כי ירמיהו מכין את התשתית לבנייה מחדש של המדינה היהודית, אפילו כפי שהיא מתפוררת (ירמיהו, פרק 32), העין הרוחנית של יחזקאל ייחודיות המקדש הנצחי של האל, העיר הנצחית של אלוהים, המדינה הנצחי של האל.

את הספר של יחזקאל ניתן להבין רק הגומלין שלה עם בספר ירמיהו, שחייו בעבודה הוא הנציח, הוא מובל על ידי העדר כל התייחסות הגאולה הצפויה לאחר המעבר של שבעים שנה; ואין כל אזכור של גורלם האולטימטיבי של האימפריה הבבלית. ירמיהו הרשומות ההצהרה הנבואית שלו באה הגאולה המיוחד בספר שהוא שלחו מירושלים הגולים בבבל (ירמיהו, פרק 29). בספר זה הוא גם מתאר את הפעילויות מול הגולה בבבל, כגון החובה לקדם את רווחתם של בבל המדינה למרות ההתעללות של האוכלוסייה היהודית.

תוך אזכור ידי יחזקאל, חי כפי שעשה בעיצומה של הגלות, של האולטימטיבי לנפילתה של בבל המדינה היתה הפרה את רוח, "לחפש את השלום של העיר," הוא נחשב לחזק הגאולה מודעות בקרב הגולים המשימות ובראשונה שלו. ההצלחה של פעילות זו היה לקבוע אם לחזור לארץ הקודש תהיה שהייה זמניים כהכנה הגדולה משוטטת "במדבר העמים," או הגשמת הבטחתו של הנביא האחרון של קיבוץ של בני עמו.

ההצלחה שלו תהיה גם לקבוע אם המקלט, אשר היה שיוקם לאחר שבעים שנה, יהיה "Eternal Sanctuary" שנצפו על ידי העין הנבואית שלו (פרקים 40-48).

זה החזון של המקלט בעתיד הציג את השאלה: האם ייתכן כי בסופו של יום, אשר טבוע מהלך ההיסטוריה היהודית, יכול לבוא על בהקדם לאחר נפילתו של בבל קיבוץ ישראל על אדמת המקורית שלו? או האנושות היתה התגשמות התקוות עשה המניפסט שלנו על ידי הנביא על ישראל להישאר רחוק לעתיד?

התשובה שכב בתוך העם היהודי. למרבה הצער, המציאות היתה כי המקלט לשחזר הכיל שברי רק חזון של תוכנית הקרקע של הנביא (ראה מבוא של תוס 'יו"ט על מסכת מידות)

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com